Chính sách bảo mật thông tin

“Minta Legal” cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, nhân viên và bất kỳ bên liên quan nào khác. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin theo các tiêu chuẩn cao nhất để đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn và sự riêng tư của dữ liệu.

Phạm vi áp dụng:

Chính sách này áp dụng cho mọi thông tin thu thập, xử lý và lưu trữ trong quá trình hoạt động của “Minta Legal”, bao gồm thông tin về khách hàng, nhân viên, đối tác và bất kỳ bên liên quan nào khác.

Thu thập thông tin:

“Minta Legal” chỉ thu thập thông tin cần thiết và hợp pháp để phục vụ mục đích cụ thể, như cung cấp dịch vụ luật pháp, quản lý nhân sự và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý. Chúng tôi cam kết không thu thập thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của người liên quan.

Bảo vệ thông tin:

Chúng tôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin khách hàng và nhân viên khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng không đúng mục đích, hoặc tiết lộ không cần thiết. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi được đào tạo về quy định bảo mật thông tin và có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin.

Sử dụng thông tin:

Thông tin cá nhân được sử dụng chỉ cho các mục đích pháp lý và liên quan đến dịch vụ được cung cấp. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng từ người liên quan, trừ khi được yêu cầu theo luật pháp hoặc trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi và an ninh của “Minta Legal” hoặc cộng đồng.

Tuân thủ pháp luật:

“Minta Legal” tuân thủ tất cả các quy định pháp luật và quy định bảo vệ thông tin cá nhân của quốc gia nơi chúng tôi hoạt động. Chúng tôi cam kết cải thiện và điều chỉnh Chính sách Bảo mật Thông tin của mình để đáp ứng các thay đổi trong quy định pháp luật.

Đánh giá và cập nhật:

Chúng tôi thường xuyên đánh giá và xem xét lại Chính sách Bảo mật Thông tin để đảm bảo rằng nó vẫn phù hợp và hiệu quả. Bất kỳ sửa đổi nào sẽ được thông báo rõ ràng và được áp dụng theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của chúng tôi.

Liên hệ:

Nếu có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc khiếu nại nào liên quan đến Chính sách Bảo mật Thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

  • Địa chỉ: Số 63D, Ngõ 18 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại: 0968038636
  • Email: contac@mintalegan.vn

Chúng tôi sẽ xử lý mọi thông tin được cung cấp một cách thận trọng và đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của bạn liên quan đến bảo mật thông tin.

Xác nhận:

Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc, hiểu và cam kết tuân thủ Chính sách Bảo mật Thông tin của “Minta Legal” khi tham gia vào hoạt động và sử dụng dịch vụ của công ty.

Chính sách Bảo mật Thông tin này sẽ có hiệu lực ngay khi được công bố và áp dụng cho tất cả nhân viên và bên liên quan tương lai của “Minta Legal”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *